Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €451.407,33
Kostenverdeling lonen €377.587,17
Kostenverdeling overige kosten €7.810,31
Onderzoeks- en advieskosten €56.000,00
Ov. deskundigheidsbevordering personeel -€6.000,00
Overige diensten €12.009,85
Overige goederen en diensten: goederen €4.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Kostenverdeling lonen

€377.587,17

Kostenverdeling overige kosten

€7.810,31

Onderzoeks- en advieskosten

€56.000,00

Ov. deskundigheidsbevordering personeel

-€6.000,00

Overige diensten

€12.009,85

Overige goederen en diensten: goederen

€4.000,00

Totaal

€451.407,33