Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Minimabeleid F614

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€8.958,00
Overige goederen en diensten (stelpost) -€8.958,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Minimabeleid F614

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Minimabeleid F614

Overige goederen en diensten (stelpost)

-€8.958,00

Totaal

-€8.958,00