Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Minimabeleid algemeen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.457.367,56
Betaalde subsidies €100.000,00
Kostenverdeling handmatig -€18.968,00
Kostenverdeling lonen €4.634.299,54
Kostenverdeling overige kosten €39.036,25
Onderzoeks- en advieskosten €50.000,00
Overige goederen en diensten (stelpost) €84.999,77
Sociale uitkeringen in natura €568.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Minimabeleid algemeen

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Minimabeleid algemeen

Betaalde subsidies

€100.000,00

Kostenverdeling handmatig

-€18.968,00

Kostenverdeling lonen

€4.634.299,54

Kostenverdeling overige kosten

€39.036,25

Onderzoeks- en advieskosten

€50.000,00

Overige goederen en diensten (stelpost)

€84.999,77

Sociale uitkeringen in natura

€568.000,00

Totaal

€5.457.367,56