Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Volksfeesten

Totaal

€217.849,41