Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €43.798.347,39
Verk.verv.park.bel. -€115.781,84
Advies en info, verkeersveiligheid €3.400,00
Algemeen €4.000,00
Bewegwijz.(planv.)/omleid. (vnl derden) €4.560,00
Opdrachtgever voor communicatie €6.100,00
CAGO €6.760,00
Coördinatie POS €6.840,00
Collegevragen €7.120,00
Advies en info, auto €7.600,00
Verkeersbesluiten €8.480,00
Adv., etc. verk.ontwerp/bewegwijz. €9.150,00
Beleidsmonitor €10.200,00
Coördinatie LR €14.400,00
Advies en info, gebruiker centraal €18.200,00
Advies en info, goederen €18.200,00
Regionaal Verkeersmanagement €18.250,00
Wijkadvisering 8 €20.400,00
Wijkadvisering 10 €20.400,00
Wijkadvisering 3 €20.400,00
Wijkadvisering 4 €20.400,00
Wijkadvisering 9 €20.400,00
Wijkadvisering 1 €20.400,00
Wijkadvisering 5 €20.400,00
Wijkadvisering 2 €20.400,00
Wijkadvisering 6 €20.400,00
Wijkadvisering 7 €20.400,00
OV trein €22.800,00
Adv.,inform.,innov.,kennisman. ogv VRI's €22.850,00
Regionale afstemming (prov/BRU) €24.350,00
Advies en info, voetgangers €30.600,00
VRI programma-onderhoud €32.490,00
Functioneel onderhoud verkeersmodel €33.300,00
Projecten EXMO €36.560,00
Beter Benutten 2 €39.520,00
Toetsen vergunningen €39.650,00
Advies en info, fiets €40.800,00
BMU €41.110,00
Adv., inform., etc. verkeersmodellen €43.150,00
Kernteam, SRO, hinderplanning €51.800,00
Advies en info, verkeersmanagement €54.600,00
Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid €55.600,00
Data management/big data/ open data €58.260,00
OV tram en bus €62.400,00
Contr. bijdr abonnementen €71.859,38
Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden) €79.270,00
LTC beheer €84.180,00
Civ. 2.3. verb taxi €94.000,00
Staf €98.940,00
U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit €100.241,70
Advies en info, parkeren €102.640,00
Wijkadvisering algemeen €107.200,00
Strategie en afstemming €158.600,00
Verkeer vervoer parkeerbeleid €317.048,53
Progr.man. Ber/lucht €516.531,00
Realiseren P+R-voorz €1.453.000,00
wijkverkeersplannen €8.679.000,00
Stim. gebruik fiets €11.743.000,12
Knelp.auto op hoofdw €19.271.518,50

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Verk.verv.park.bel.

Advies en info, verkeersveiligheid

Algemeen

Bewegwijz.(planv.)/omleid. (vnl derden)

Opdrachtgever voor communicatie

CAGO

Coördinatie POS

Collegevragen

Advies en info, auto

Verkeersbesluiten

Adv., etc. verk.ontwerp/bewegwijz.

Beleidsmonitor

Coördinatie LR

Advies en info, gebruiker centraal

Advies en info, goederen

Regionaal Verkeersmanagement

Wijkadvisering 8

Wijkadvisering 10

Wijkadvisering 3

Wijkadvisering 4

Wijkadvisering 9

Wijkadvisering 1

Wijkadvisering 5

Wijkadvisering 2

Wijkadvisering 6

Wijkadvisering 7

OV trein

Adv.,inform.,innov.,kennisman. ogv VRI's

Regionale afstemming (prov/BRU)

Advies en info, voetgangers

VRI programma-onderhoud

Functioneel onderhoud verkeersmodel

Projecten EXMO

Beter Benutten 2

Toetsen vergunningen

Advies en info, fiets

BMU

Adv., inform., etc. verkeersmodellen

Kernteam, SRO, hinderplanning

Advies en info, verkeersmanagement

Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Data management/big data/ open data

OV tram en bus

Contr. bijdr abonnementen

Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden)

LTC beheer

Civ. 2.3. verb taxi

Staf

U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

Advies en info, parkeren

Wijkadvisering algemeen

Strategie en afstemming

Verkeer vervoer parkeerbeleid

Progr.man. Ber/lucht

Realiseren P+R-voorz

wijkverkeersplannen

Stim. gebruik fiets

Knelp.auto op hoofdw

Totaal

€43.798.347,39