Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €43.798.347,39
Adv., etc. verk.ontwerp/bewegwijz. €9.150,00
Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid €55.600,00
Adv., inform., etc. verkeersmodellen €43.150,00
Adv.,inform.,innov.,kennisman. ogv VRI's €22.850,00
Advies en info, auto €7.600,00
Advies en info, fiets €40.800,00
Advies en info, gebruiker centraal €18.200,00
Advies en info, goederen €18.200,00
Advies en info, parkeren €102.640,00
Advies en info, verkeersmanagement €54.600,00
Advies en info, verkeersveiligheid €3.400,00
Advies en info, voetgangers €30.600,00
Algemeen €4.000,00
BMU €41.110,00
Beleidsmonitor €10.200,00
Beter Benutten 2 €39.520,00
Bewegwijz.(planv.)/omleid. (vnl derden) €4.560,00
CAGO €6.760,00
Civ. 2.3. verb taxi €94.000,00
Collegevragen €7.120,00
Contr. bijdr abonnementen €71.859,38
Coördinatie LR €14.400,00
Coördinatie POS €6.840,00
Data management/big data/ open data €58.260,00
Functioneel onderhoud verkeersmodel €33.300,00
Kernteam, SRO, hinderplanning €51.800,00
Knelp.auto op hoofdw €19.271.518,50
LTC beheer €84.180,00
Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden) €79.270,00
OV tram en bus €62.400,00
OV trein €22.800,00
Opdrachtgever voor communicatie €6.100,00
Progr.man. Ber/lucht €516.531,00
Projecten EXMO €36.560,00
Realiseren P+R-voorz €1.453.000,00
Regionaal Verkeersmanagement €18.250,00
Regionale afstemming (prov/BRU) €24.350,00
Staf €98.940,00
Stim. gebruik fiets €11.743.000,12
Strategie en afstemming €158.600,00
Toetsen vergunningen €39.650,00
U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit €100.241,70
VRI programma-onderhoud €32.490,00
Verk.verv.park.bel. -€115.781,84
Verkeer vervoer parkeerbeleid €317.048,53
Verkeersbesluiten €8.480,00
Wijkadvisering 1 €20.400,00
Wijkadvisering 10 €20.400,00
Wijkadvisering 2 €20.400,00
Wijkadvisering 3 €20.400,00
Wijkadvisering 4 €20.400,00
Wijkadvisering 5 €20.400,00
Wijkadvisering 6 €20.400,00
Wijkadvisering 7 €20.400,00
Wijkadvisering 8 €20.400,00
Wijkadvisering 9 €20.400,00
Wijkadvisering algemeen €107.200,00
wijkverkeersplannen €8.679.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Adv., etc. verk.ontwerp/bewegwijz.

Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Adv., inform., etc. verkeersmodellen

Adv.,inform.,innov.,kennisman. ogv VRI's

Advies en info, auto

Advies en info, fiets

Advies en info, gebruiker centraal

Advies en info, goederen

Advies en info, parkeren

Advies en info, verkeersmanagement

Advies en info, verkeersveiligheid

Advies en info, voetgangers

Algemeen

BMU

Beleidsmonitor

Beter Benutten 2

Bewegwijz.(planv.)/omleid. (vnl derden)

CAGO

Civ. 2.3. verb taxi

Collegevragen

Contr. bijdr abonnementen

Coördinatie LR

Coördinatie POS

Data management/big data/ open data

Functioneel onderhoud verkeersmodel

Kernteam, SRO, hinderplanning

Knelp.auto op hoofdw

LTC beheer

Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden)

OV tram en bus

OV trein

Opdrachtgever voor communicatie

Progr.man. Ber/lucht

Projecten EXMO

Realiseren P+R-voorz

Regionaal Verkeersmanagement

Regionale afstemming (prov/BRU)

Staf

Stim. gebruik fiets

Strategie en afstemming

Toetsen vergunningen

U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

VRI programma-onderhoud

Verk.verv.park.bel.

Verkeer vervoer parkeerbeleid

Verkeersbesluiten

Wijkadvisering 1

Wijkadvisering 10

Wijkadvisering 2

Wijkadvisering 3

Wijkadvisering 4

Wijkadvisering 5

Wijkadvisering 6

Wijkadvisering 7

Wijkadvisering 8

Wijkadvisering 9

Wijkadvisering algemeen

wijkverkeersplannen

Totaal

€43.798.347,39