Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €55.621.385,03
HKPL Dienstverlening Heel en Veilig F960 -€17.040,00
Exploitatie grondbank €1.611,00
SI opdrachten particulieren -€41.037,00
Stadsingenieurs offertekosten -€8.000,00
Dienstverlening Control & Ondersteuning €189.458,15
Begroting DV Stadsingenieurs €1.348.143,46
Dienstverlening Stedelijk Beheer -€0,05
Dienstverlening C&O 2013 e.v. €1.199.994,42
Control&Onderst. Dienstverlening €629.280,97
Talons €773.255,44
Hoofdwegen €410.000,00
Overige wegen asfalt €400.000,00
Fietspaden €150.000,00
Voorbereiding advies en toezicht €105.000,00
Spoedreparaties/Lapwerk €102.000,00
Piketdiensten €51.000,00
Inspecties VDH €150.000,00
Onderzoek / innovaties verhardingen €93.000,00
Prorail contracten en domeinen €265.000,00
Parkmanagement Papendorp&Wetering €335.000,00
Claims en verhaalschade verhardingen €92.000,00
Doorbel. Kpl 5020564 €173.483,60
Toestandsafhankelijk Onderhoud €400.000,00
Inspecties gepland €100.000,00
Hout €360.000,00
Beton €496.000,00
Metsel & Voegwerk €210.000,00
Slijtlaag & Voegovergang €324.000,00
Conserveren €100.000,00
Reinigen €300.000,00
Wtb/E €160.000,00
Electrische installaties €99.312,86
Claims en verhaalschade €5.000,00
Nutsbedrijven €70.000,00
Stadsbaantunnel €1.000.000,00
Advisering&Onderzoek €80.000,00
Archief- en documentatiebeheer €40.000,00
Contributies/bijdragen €20.000,00
Beheersysteem €40.000,00
Doorbel. Kpl 5020552 €1.068.974,18
Onderhoudscontract OVL €136.000,00
Remplace OVL €400.000,00
Kosten nutsvoorzieningen €1.165.000,00
Trajectum Lumen €50.000,00
Onderhoud OVL Algemeen €400.000,00
Herstel en schade OV €700.000,00
OVL beheerssystemen en dataopslag €90.000,00
Inspecties OVL €180.000,00
Doorbel. Kpl 5020563 €287.616,75
Markeringen €200.000,00
Borden,palen,geleiderail en verkeersbake €350.000,00
Bewegwijzering €100.000,00
Doorbel. Kpl 5020562 €407.058,07
Herstel en schade VR €100.000,00
Operationeel beheer/ Diverse VRI €620.000,00
Kosten nutsvoorzieningen €200.000,00
VRI beheerssystemen en dataopslag €50.000,00
Parkeer Informatie Systeem(PRIS) €50.000,00
Doorbel. Kpl 5020563 €384.484,03
Fonteinen & drinkfonteinen -€432,58
Arbeidsmiddelen -€391,76
Snoeien bomen VTA €40.323,24
Doorbel kpl 5020542 -€3.247,00
Doorbel kpl 5020541 -€3.982,44
Doorbel. Kpl 5020561 -€1.905,90
Verv.invest. Wegen €17.045.000,00
Verv.invest. Overprogrammering -€2.299.000,00
stedelijk beheer verhardingen, bruggen e €4.736.254,84
stedelijk beheer wegmeubilair, VRI -€0,49
stedelijk beheer watergangen en havens -€0,84
stedelijk beheer bijzondere objecten €0,75
stedelijk beheer groen -€0,57
stedelijk beheer speelvoorzieningen €816.862,19
Stedelijke voorzieningen ("Ton van Kos") €72.000,34
Grijs Algemeen €50.000,00
Lappers wijk 1 €255.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 €3.396,18
Lappers wijk 6 €461.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 €3.584,84
Lappers wijk 2 €269.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 €4.367,43
Lappers wijk 3 €422.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 €3.493,96
Lappers wijk 4 €303.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 €4.136,18
Lappers wijk 5 €309.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 €3.649,64
Lappers wijk 7 €185.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €3.848,95
Lappers wijk 8 €369.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €5.292,28
Lappers wijk 9 €146.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €2.451,96
Lappers wijk 10 €354.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €4.553,66
Gebiedsmanagement Groen NW/OV €0,06
dagelijks onderhoud verhardingen, brugge €71.747,40
dagelijks onderhoud wegmeubilair -€269.919,00
Reinigen algemeen €839.004,30
Onkruidbestrijding algemeen €1.100.000,00
Reinigen wijk 1 €747.192,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 €13.796,94
Reinigen wijk 6 €2.328.800,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 €39.268,06
Gebiedsmanagement Schoon W/BS €200.000,00
Reinigen wijk 2 €1.045.921,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 €22.772,43
Reinigen wijk 3 €1.378.474,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 €28.983,05
Gebiedsmanagement Schoon NW/OV €200.000,00
Reinigen wijk 4 €659.355,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 €16.281,98
Reinigen wijk 5 €780.284,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 €15.643,44
Gebiedsmanagement Schoon NO/O €200.000,00
Reinigen wijk 7 €594.552,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €13.714,23
Reinigen wijk 8 €1.057.654,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €21.450,43
Gebiedsmanagement Schoon Z/ZW €200.000,00
Reinigen wijk 9 €809.707,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €13.523,95
Reinigen 10 €654.501,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €15.250,42
Gebiedsmanagement Schoon LR/VdM €200.000,00
Stedelijk Team Schoon €50.000,00
Stedelijk Team G&O €270.000,00
Gladheidbestrijding €946.822,59
dagelijks onderhoud straatreiniging €1.448.463,60
dagelijks onderhoud gladheidbestrijding -€1.940.215,00
Vergunningen Openbare Ruimte €1.009.624,39
Exploitatie Openbare Ruimte €129.881,02

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

HKPL Dienstverlening Heel en Veilig F960

Exploitatie grondbank

SI opdrachten particulieren

Stadsingenieurs offertekosten

Dienstverlening Control & Ondersteuning

Begroting DV Stadsingenieurs

Dienstverlening Stedelijk Beheer

Dienstverlening C&O 2013 e.v.

Control&Onderst. Dienstverlening

Talons

Hoofdwegen

Overige wegen asfalt

Fietspaden

Voorbereiding advies en toezicht

Spoedreparaties/Lapwerk

Piketdiensten

Inspecties VDH

Onderzoek / innovaties verhardingen

Prorail contracten en domeinen

Parkmanagement Papendorp&Wetering

Claims en verhaalschade verhardingen

Doorbel. Kpl 5020564

Toestandsafhankelijk Onderhoud

Inspecties gepland

Hout

Beton

Metsel & Voegwerk

Slijtlaag & Voegovergang

Conserveren

Reinigen

Wtb/E

Electrische installaties

Claims en verhaalschade

Nutsbedrijven

Stadsbaantunnel

Advisering&Onderzoek

Archief- en documentatiebeheer

Contributies/bijdragen

Beheersysteem

Doorbel. Kpl 5020552

Onderhoudscontract OVL

Remplace OVL

Kosten nutsvoorzieningen

Trajectum Lumen

Onderhoud OVL Algemeen

Herstel en schade OV

OVL beheerssystemen en dataopslag

Inspecties OVL

Doorbel. Kpl 5020563

Markeringen

Borden,palen,geleiderail en verkeersbake

Bewegwijzering

Doorbel. Kpl 5020562

Herstel en schade VR

Operationeel beheer/ Diverse VRI

Kosten nutsvoorzieningen

VRI beheerssystemen en dataopslag

Parkeer Informatie Systeem(PRIS)

Doorbel. Kpl 5020563

Fonteinen & drinkfonteinen

Arbeidsmiddelen

Snoeien bomen VTA

Doorbel kpl 5020542

Doorbel kpl 5020541

Doorbel. Kpl 5020561

Verv.invest. Wegen

Verv.invest. Overprogrammering

stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

stedelijk beheer wegmeubilair, VRI

stedelijk beheer watergangen en havens

stedelijk beheer bijzondere objecten

stedelijk beheer groen

stedelijk beheer speelvoorzieningen

Stedelijke voorzieningen ("Ton van Kos")

Grijs Algemeen

Lappers wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Lappers wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Lappers wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Lappers wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Lappers wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Lappers wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Lappers wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Lappers wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Lappers wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Lappers wijk 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Gebiedsmanagement Groen NW/OV

dagelijks onderhoud verhardingen, brugge

dagelijks onderhoud wegmeubilair

Reinigen algemeen

Onkruidbestrijding algemeen

Reinigen wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Reinigen wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Gebiedsmanagement Schoon W/BS

Reinigen wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Reinigen wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Gebiedsmanagement Schoon NW/OV

Reinigen wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Reinigen wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Gebiedsmanagement Schoon NO/O

Reinigen wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Reinigen wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Gebiedsmanagement Schoon Z/ZW

Reinigen wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Reinigen 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Gebiedsmanagement Schoon LR/VdM

Stedelijk Team Schoon

Stedelijk Team G&O

Gladheidbestrijding

dagelijks onderhoud straatreiniging

dagelijks onderhoud gladheidbestrijding

Vergunningen Openbare Ruimte

Exploitatie Openbare Ruimte

Totaal

€55.621.385,03