Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €20.813.600,14
Fonteinen & drinkfonteinen €49.999,54
Arbeidsmiddelen -€0,25
onderhoudsplan b o OR €16.000,00
onderhoudsplan kunst €49.000,00
Afdelingskosten LG Aw/Rh €106.000,00
Kosten Faunabeheer (V&H) €11.000,00
Onderhoudsplan bomen €105.000,00
Boshut Rhijnauwen €312.000,00
Onderzoek en innovatie €15.000,00
Rooien bomen €583.024,00
Snoeien bomen VTA €655.175,00
BMU meldingen €90.210,00
Noodkap €67.186,00
Doorbel kpl 5020542 €603.349,70
Haarrijnseplas €200.000,00
Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00
Onderzoek en advies €240.000,00
Iepziekte &overige €105.000,00
Eikenprocessierups €53.000,00
Overige €10.000,00
Doorbel kpl 5020541 €892.884,74
areaalkosten inclusief vervanging €950.000,00
Doorbel. Kpl 5020561 €822.146,25
Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00
Maaibestek €1.555.000,00
Groen Algemeen €92.000,00
Technische voorzieningen wijk 1 €82.000,00
Beplanting wijk 1 €162.000,00
Bomen wijk 1 €115.000,00
Zelfbeheer wijk 1 €2.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 €6.603,69
Technische voorzieningen wijk 6 €73.000,00
Beplanting wijk 6 €259.000,00
Bomen wijk 6 €156.000,00
Zelfbeheer wijk 6 €4.000,00
Piek-incidenten wijk 6 €39.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 €5.283,03
Gebiedsmanagement Groen W/BS €180.000,20
Technische voorzieningen wijk 2 €91.000,00
Beplanting wijk 2 €399.000,00
Bomen wijk 2 €172.000,00
Zelfbeheer wijk 2 €7.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 €9.608,35
Technische voorzieningen wijk 3 €154.000,00
Beplanting wijk 3 €672.000,00
Bomen wijk 3 €292.000,00
Zelfbeheer wijk 3 €21.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 €11.646,49
Gebiedsmanagement Groen NW/OV €154.999,80
Gras Griftpark €42.000,00
Evenementen Griftpark €11.000,00
Bewonersparticipatie Griftpark €10.000,00
Communicatie en expositie Griftpark €6.000,00
Technische voorzieningen wijk 4 €103.000,00
Beplanting wijk 4 €361.000,00
Bomen wijk 4 €192.000,00
Zelfbeheer wijk 4 €17.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 €7.785,84
Technische voorzieningen wijk 5 €120.000,00
Beplanting wijk 5 €453.000,00
Bomen wijk 5 €182.000,00
Zelfbeheer wijk 5 €7.000,00
Rosarium wijk 5 €5.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 €8.759,02
Gebiedsmanagement Groen NO/O €175.000,16
Technische voorzieningen wijk 7 €130.000,00
Beplanting wijk 7 €398.000,00
Bomen wijk 7 €166.000,00
Zelfbeheer wijk 7 €7.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €7.938,48
Technische voorzieningen wijk 8 €138.000,00
Beplanting wijk 8 €558.000,00
Bomen wijk 8 €154.000,00
Zelfbeheer wijk 8 €8.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €6.976,25
Gebiedsmanagement Groen Z/ZW €145.999,62
Technische voorzieningen wijk 9 €53.000,00
Beplanting wijk 9 €313.000,00
Bomen wijk 9 €213.000,00
Zelfbeheer wijk 9 €1.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €7.355,91
Technische voorzieningen wijk 10 €173.000,00
Beplanting wijk 10 €1.199.000,00
Bomen wijk 10 €443.000,00
Zelfbeheer wijk 10 €2.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €20.666,72
Gebiedsmanagement Groen LR/VdM €253.000,00
dagelijks onderhoud watergangen -€1.031.402,00
Dagelijks onderhoud groen €745.217,78
Dierenwelzijn €465.288,00
Groenstructuurplan €2.363.707,82
Groen + Recreatie om de Stad €1.058.190,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Fonteinen & drinkfonteinen

Arbeidsmiddelen

onderhoudsplan b o OR

onderhoudsplan kunst

Afdelingskosten LG Aw/Rh

Kosten Faunabeheer (V&H)

Onderhoudsplan bomen

Boshut Rhijnauwen

Onderzoek en innovatie

Rooien bomen

Snoeien bomen VTA

BMU meldingen

Noodkap

Doorbel kpl 5020542

Haarrijnseplas

Parkmanagement Papendorp&Wetering

Onderzoek en advies

Iepziekte &overige

Eikenprocessierups

Overige

Doorbel kpl 5020541

areaalkosten inclusief vervanging

Doorbel. Kpl 5020561

Schoonhouden hondentoiletten

Maaibestek

Groen Algemeen

Technische voorzieningen wijk 1

Beplanting wijk 1

Bomen wijk 1

Zelfbeheer wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Technische voorzieningen wijk 6

Beplanting wijk 6

Bomen wijk 6

Zelfbeheer wijk 6

Piek-incidenten wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Gebiedsmanagement Groen W/BS

Technische voorzieningen wijk 2

Beplanting wijk 2

Bomen wijk 2

Zelfbeheer wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Technische voorzieningen wijk 3

Beplanting wijk 3

Bomen wijk 3

Zelfbeheer wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Gebiedsmanagement Groen NW/OV

Gras Griftpark

Evenementen Griftpark

Bewonersparticipatie Griftpark

Communicatie en expositie Griftpark

Technische voorzieningen wijk 4

Beplanting wijk 4

Bomen wijk 4

Zelfbeheer wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Technische voorzieningen wijk 5

Beplanting wijk 5

Bomen wijk 5

Zelfbeheer wijk 5

Rosarium wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Gebiedsmanagement Groen NO/O

Technische voorzieningen wijk 7

Beplanting wijk 7

Bomen wijk 7

Zelfbeheer wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Technische voorzieningen wijk 8

Beplanting wijk 8

Bomen wijk 8

Zelfbeheer wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Gebiedsmanagement Groen Z/ZW

Technische voorzieningen wijk 9

Beplanting wijk 9

Bomen wijk 9

Zelfbeheer wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Technische voorzieningen wijk 10

Beplanting wijk 10

Bomen wijk 10

Zelfbeheer wijk 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Gebiedsmanagement Groen LR/VdM

dagelijks onderhoud watergangen

Dagelijks onderhoud groen

Dierenwelzijn

Groenstructuurplan

Groen + Recreatie om de Stad

Totaal

€20.813.600,14