Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €157.395.821,95
Directie en Staf Algemeen -€1,00
Directiesecretariaat €3.944,00
Communicatie €4,00
K.A.M. coördinator €13,00
Hoofd en Staf IMH €0,00
Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie €0,00
Verkoop €0,00
Ontwikkeling en relatiebeheer €0,00
Projecten €0,00
IMH Automatisering €0,00
Bedrijfsbureau €0,00
Kliko's uitzetten -€0,00
Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00
Containertransport €0,00
Ondergronds Inzamelen -€0,00
Kraanwagen €0,00
Glasinzameling €0,00
Calamiteiten €0,00
Klein Gevaarlijk Afval €0,00
Hoofd Inzamelen Teams €0,00
Inzamelen Teams €0,00
Containerdienst Inzamelen teams €0,00
Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00
Markten -€0,00
Havens €0,00
Stadsingenieurs algemeen -€24.949,04
SI Projectresultaten €0,00
Stadsingenieurs Afdelingshoofd €23.356,01
Stadsingenieurs Ondersteuning -€94.227,38
Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving -€118.007,68
Stadsingenieurs Infrastructuur -€125.989,36
Stadsingenieurs Constructies en Bodem -€116.565,07
Project Management SI €453.652,52
Stadsingenieurs Overplaatsbaar -€0,00
Advies en Informatie €0,00
BORG algemeen (BORG algemeen) €0,00
CT Algemeen -€0,17
CT Begraafplaatsen €0,00
Cultuurtechniek algemeen €0,00
Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen) -€0,00
Team Bos en Bomen (Bos en Bomen) €0,00
Team Stedelijk W&R en Talon -€0,00
Civiele Techniek algemeen €0,00
Team Werktuigbouw (Werktuigbouw) €0,00
Team Civiele Constructies -€0,00
Team Installaties (Installaties) -€0,00
Hoofd en Staf €0,00
Gebiedsmanagement Geb1 W/BS €0,00
Schoon Wijkteam West -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam West €0,00
Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV €0,00
Schoon Wijkteam Noordwest -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordwest €0,00
Gebiedsmanagement Geb3 NO/O €0,00
Schoon Wijkteam Noordoost -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordoost €0,00
Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW €0,00
Schoon Wijkteam Zuid €0,00
Groen/Grijs Wijkteam Zuid €0,00
Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM €0,00
Schoon Wijkteam LR -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam LR -€0,00
Hoofd & Managementassistent €204,00
Facilitair Serviceteam Tractieweg -€15,08
Wasplaats/FAZA   -€7,84
Materieelbeheer Faza -€6,84
Exploitatie Tractieweg 2 €7,32
Exploitatie Leidsche Rijn -€0,48
Exploitatie Vaartserijnstraat 1A -€0,48
Exploitatie van Swindenstraat 225 -€0,60
SW Frictiekosten Stadstoezicht €660,00
VGB Algemeen €0,00
VGB Team Installaties €0,00
VGB Gebouwen €0,00
VGB TTO -€0,00
VGB Staf €0,00
SB Overhead algemeen €359.428,99
Directiezaken overhead -€13.803,40
IPM overhead -€26.004,52
Communicatie overhead €13.563,56
KAM overhead €11.915,48
OR overhead -€527,20
P&O overhead unit €196,08
P&O overhead overig €4,00
Planning & Control overhead €1.292,00
FAZA overhead ed -€4,00
Materieelbeheer overhead -€36,68
Fac. Serviceteam TW overhead -€2,68
Exploitatie TW 2 overhead -€57.999,64
Exploitatie LR overhead €58.013,32
Exploitatie Vaartserijnstr overhead €5,32
Exploitatie v Swindenstr overhead €5,32
Exploitatie Laan v Maarschw overhead €9,32
Overhead staf IMH €0,00
IMH Overh OVB -€0,00
IMH Overh Proj €0,00
Overhead Transportdienst €0,00
Overhead Inzameldienst €0,00
Overhead ASS -€0,00
Overhead Markten €111.169,91
Overhead Havens publiek €270.843,36
Overhead Havens commercieel €12.104,76
Overhead IMH overig €0,00
Overhead Afvalstoffenheffing €2.211.753,31
Overhead Bedrijfsafval €492.564,64
Overhead Havens -€0,00
BORG A&I OVH -€0,00
BORG CT alg OVH €0,00
BORG CTO alg OVH €0,00
BORG INFRA OVH €0,00
BORG OVH divers €198.044,00
BORG VGB OVH €692.404,02
SBH Reg Onderhoud €1.490.698,40
SBH VVI €102.178,65
SBH Rioolh €559.662,43
afd. hoofd W&S €434.787,53
geb. manager We/Bi €722.066,97
geb. manager NW/Ov €809.142,49
geb. manager Oo/NO €579.922,17
geb. manager Zu/ZW €596.780,97
geb. manager LR/VdM €797.065,68
VGE Management €620.577,40
VGE Bereikbaarheid €91.374,96
VGE Binnenaccommodaties €113.370,73
VGE Buitenaccommodaties €194.346,67
VGE Zwembaden €186.114,12
VGE Welzijn en FB €128.855,31
VGE Staf €215.677,63
BV Inkoop OVH €4,00
BV Wasplaats OVH €5,72
SB Overh KVS €15.399,12
VGE Management €0,00
VGE Bereikbaarheid €0,00
Zwembad Den Hommel -€0,00
Zwembad De Kwakel €0,00
Zwembad Fletiomare €0,00
Zwembad Algemeen -€0,00
VGE Binnenaccommodaties €0,00
VGE Buitenaccommodaties €0,00
VGE Welzijn €0,00
VGE algemeen welzijn/FB €0,00
VGE Facilitair €0,00
VGE Projectleider & Adviseurs €0,00
VGE Vastgoedloket €0,00
VGE Informatie & Proces €0,00
Bestuurs- en Concernstaf €0,00
BCS Concernmanagement IPM €0,00
Personeel Data Gedreven Sturing €0,00
BCS Concernmanagement Fin. en Control €0,00
BCS Concernmanagement HRM €0,00
BCS Concernmanagement Strategie €0,00
BCS-EIZ-personeel €0,00
BCS Bestuurs- en Concernond. €0,00
BCS Staf €0,00
BCS Staf Officemanagement €0,00
BCS Staf Voormalig Personeel €0,00
BCS Concernposten €0,00
BCS B&W €0,00
IB IV Management €1.057.166,35
IB IV Kernvoorzieningen €2.085.154,10
IB IV DVI €1.530.997,06
IB IV DVE €2.505.731,16
IB IV U-flex IPM €0,00
IB IV Postlogistiek centrum (team) €804.056,95
IB Automatisering Utrecht €363.113,07
IB AUTO Besturing & Control €102.458,00
IB AUTO Besturing & Controle Algemeen €1.610.994,00
IB AUTO Vernieuwing €102.458,00
IB AUTO Vernieuwing algemeen €791.898,00
IB AUTO Vernieuwing Projectmanagement €988.674,00
IB AUTO Solut.Center €102.458,00
IB AUTO SC supp.1e lijn €342.341,00
IB AUTO Support €429.331,00
IB AUTO U-Cloudmanagement €2.202.510,00
IB AUTO Solut coördinatie €236.865,00
IB AUTO Toolmanagament €995.565,00
IB AUTO Operation Center €102.458,00
IB AUTO U-Cloud Beheer €972.236,00
IB AUTO Applicatiebeheer €730.380,00
IB AUTO Infrastructuurbeheer €331.427,00
IB Financiën €633.448,51
IB Fin Betalen en Ontvangen €2.248.363,67
Financiële Servicedesk -€0,03
IB Fin Financieel Specialisten €1.723.508,37
IBF Servicedesk €174.937,00
IB Fin Algemene Administratie €90.000,00
IB Fin Treasury €628.994,96
IB Fin Risicobeheer -€345.214,60
IB Fin Uflex €819.573,90
IB HRM €735.107,45
IB HRM Frontoffice/Backoffice €1.472.781,58
IB HRM Advies €1.615.928,18
IB HRM Expertise €1.014.112,94
IB JZ Management €307.039,46
IB JZ Basis €2.917.869,27
IB JZ Advies €374.436,05
IB Facilitair en Huisvesting €215.304,99
IB F&H DV Servicemanagement -€23.269,00
IB F&H Regie €1.413.104,00
IB F&H Hospitality €1.262.168,00
IB F&H Uitvoering €1.178.698,00
IB MCN MT & Overhead €3.444.219,77
IB Concern Inkoop €1.074.877,58
IB Projectmanagementbureau €1.184.095,18
PMB Officemanagement €627.620,09
PMB Ambtelijk secretarissen OR €60.000,00
IB Onderzoek €1.300.718,61
Vergunningverlening, Toez. en Handhaving -€3.883,00
VTH overhead Staf €750.026,61
VTH overhead Officemanagement €504.174,86
VTH overhead Vergunningen €613.716,08
VTH overhead THBO €527.862,22
VTH overhead THOR €916.866,04
VTH Staf Algemeen €0,00
VTH Staf IPM €0,00
VTH Staf Welstand €0,00
VTH Vergunningen €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Openb. Ruimte €0,00
UVO IRM Managers €1.068.563,00
Integr portefeuillemanagement IRM -€0,00
Integr portefeuillemanagement financien €0,00
Integr portefeuillemanagement algemeen -€0,00
portefeuille vastgoed pm €618,89
portefeuille vastgoed pl €1.149,99
portefeuille onderwijs pm €0,00
portefeuille onderwijs pl €5.495,40
Werk en Inkomen -€0,00
WI Frictiekosten €0,00
WI Taakstelling €0,00
Opleidingskosten Werk en Inkomen €0,00
Advieskosten Werk en Inkomen €0,00
Afdelingskosten Werk en Inkomen €0,00
WI Unit Bedrijfsvoering Overhead €2.987.121,00
WI Unit Beleid Overhead €1.226.521,00
WI Unit Participatie Overhead €511.965,00
WI Unit Inkomen Overhead €511.965,00
WI BV Team BC en FB €0,00
WI BV Team Informatie & Procesmanagement €0,00
WI Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling €0,00
WI BKO Beleid en contractman €0,00
WI BKO Team Kwaliteit en Ontwikkeling €0,00
WI Unit Werk €0,00
Werk 1 €0,00
Werk 2 €585.000,00
WI Werk Team Jongeren €0,00
WSP €0,00
Werk 3 €0,00
WI Part Team Frontoffice Participatie 1 €0,00
WI Part Team Participatie €0,00
WI Part Team Schuldhulpverlening 1 €125.000,00
WI Part Team Schuldhulpverlening 2 €331.000,00
WI Part Team WMO 1 €0,00
WI Part Team WMO 2 €0,00
WI Unit Inkomen €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 1 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 2 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 3 €0,00
WI INK Team Handhaving €9.000,00
WI Ink Team Nieuwe Aanvragen en Risk €0,00
Overhead Publiekszaken €1.326.382,41
Overhead Organisatiebreed primair proces €0,00
Overhead Organisatiebreed primair proces €0,00
Overhead Organisatiebreed primair proces €254.800,00
PBZ Bedrijfsbureau €15.150,00
PBZ Algemene afd. kostenplaats €0,00
PBZ Burgerzaken team 1 €0,00
PBZ Burgerzaken team 2 €0,00
PBZ Burgerzaken team 3 -€3.283,00
PBZ Burgerzaken team TKK €0,00
Volksgezondheid €0,00
Volksgezondheid Overhead €2.990.501,00
Jeugdgezondheidszorg €0,00
Publieke Gezondheidszorg €26.768,00
REO Overhead -€0,36
REO Stedenbouw en Planologie €0,00
REO Gebieden en Projecten en JZ RO €0,00
REO Erfgoed €0,00
REO Erfgoed arch. proj. €0,00
REO Grondzaken €0,00
REO Economische Zaken €0,00
REO Wonen en Programma's €0,00
Bureau NegenTien €0,00
Bureau NegenTien Staf (olv directeur) €0,00
Bureau NegenTien Realisatie €0,00
MM Financien en IPM (olv controller) €0,00
MM Realisatie Mobiliteit €0,00
MM Realisatie Milieu -€0,00
MM Expertise Mobiliteit €0,00
MM Expertise Milieu €0,00
MM Sectoradviseurs (olv sectormanager) €0,00
Maatchappelijke Ontwikkeling €0,00
Maatschapp Ontw overhead €1.562.440,00
MO Leerlingzaken Overhead €136.284,00
MO Onderwijs Overhead €141.227,00
MO Sport en Samenleving Overhead €154.154,00
MO Staf olv IRM Overhead €793.177,00
MO Subsidiebureau Overhead €129.936,00
MO Subsidiebureau Off man Overh €562.257,00
MO Jeugd, Zorg, veiligheid overhead €151.467,00
MO Meedoen naar vermogen overhead €165.105,00
MO Staf (olv IRM) €0,00
MO Onderwijs €0,00
Jeugd, Zorg en Veiligheid €0,00
MO Sport en Samenleving €0,00
Meedoen naar Vermogen €0,00
MO Leerlingzaken €0,00
MO Subsidiebureau €0,00
Veiligheid €0,00
Veiligheid Overhead €1.164.548,00
VLG Staf €0,00
VLG Cluster Veiligheid 1 €0,00
VLG Cluster Veiligheid 2 €0,00
Veiligheid Cluster 3 €0,00
Wijken Overhead €1.710.110,00
Wk Staf -€0,00
Wk Wijkbureau West €0,00
Wk Wijkbureau Binnenstad €0,00
Wk Wijkservicecentrum Noordwest €0,00
Wk Wijkbureau Overvecht €0,00
Wk Wijkbureau Noordoost €0,00
Wk Wijkbureau Zuid €0,00
Wk Wijkservicecentrum Zuidwest €0,00
Wk Wijkservicecentrum Vleuten de Meern €0,00
Wk Wijkbureau Leidsche Rijn €0,00
Culturele zaken -€0,00
CZ Communicatie €0,00
Cultuur Overhead €300.804,00
Gilde 5 overhead Business intelligence €2.570.745,00
Ruimte overhead overig €1.652.700,00
Opleidingskosten €522.538,00
Afdelingskosten €114.100,00
Gilde 1 Wonen, werken,verblijven €0,00
Gilde 2 Ruimte kwaliteit duurzaamheid €0,00
Gilde 3 Investeren en exploiteren €0,00
Gilde 4 Werken met de stad €0,00
Gilde 6 opgavesturing €0,00
Gilde 5 Business intelligence, organisat €0,00
Hulpkostenplaats Ruimte €0,00
RO Gemeenteraad €0,00
RO Rekenkamer €0,00
RO Griffie €0,00
RO Ombudszaken €0,00
BCS Programma Organisatievernieuwing €0,02
Algemeen KPL. Producten €112.328,00
BCS Concernmanagement IPM €819.503,23
Reserveringen en ontvangen bedragen €255.413,00
Programma's €3.093.457,60
Datagedreven sturing €2.000.000,00
BCS Concernmanagement Financien en Contr €2.621.603,66
BCS F&C Audit €54.268,90
BCS F&C Project Inkoop €563.321,00
Implementatie P&C Module €70.322,00
BCS Concernmanagement HRM €1.002.613,52
BCS CHRM Projecten €703.000,00
BCS-EIZ-materieel €0,00
BCS CMIS €1.168.001,49
Expat Desk €84.569,00
BCS Bestuurs- en Concernondersteuning €2.813.663,63
BCS Staf €0,00
BCS Staf Officemanagement €0,00
BCS Algemeen €0,00
BCS Rietveldmuseum €0,00
BCS Opdrachtgeverschap DO €0,00
BCS Overhead Algemene Ondersteuning €1.265.861,26
BCS Concernposten €730.360,85
Toerekening Gemeentebreed IB €10.675.576,00
Algemeen KPL. Producten €474.600,00
IB IV Generiek product -€121.929,71
IB IV Kern- en basisreg. €890.305,00
IB IV Interne trans.dienstv. €1.081.210,00
IB IV Pers. productiviteit €822.310,00
IB IV Postlogistiek en DMS €857.088,00
IB IV Externe inform.dienstv. €125.050,00
IB IV Externe trans.dienstv. €423.528,00
IB IV Samenwerken €468.000,00
IBAUTO Datacentre II €90.000,00
IBAUTO Generike Beheermiddelen €1.704.000,00
IB AUTO Ext. Dienstverlening €770.578,00
IB ABU Accessoires €28.448,00
IB AUTO VDI Desktop €760.958,00
IB AUTO Telefonie €1.826.639,00
IB AUTO Connectivity €2.004.541,00
IB AUTO Hosting €6.221.793,85
IB AUTO Printen en kopiëren €144.032,00
IB ABU Cameratoezicht -€165.000,00
IB ABU Generiek product €378.575,84
IB FD Generiek product €177.461,88
IB FD Betalen en Ontvangen €20.065,00
IB FD Aansprakelijkheidsverzek. €215.000,00
IB FD Verhaalsschades €25.000,00
IB FD Overige Risicobeheer €25.000,00
IB FIN Externe Dienstverlening €250.500,00
IB FD Brandverzekering -€1.500.000,00
IB HRM Generiek product -€151.019,75
Pensioen Raadsorganen €76.107,00
IB HRM Frontoffice/Backoffice €105.000,00
IB HRM Adm onderst ARBO prc €535.000,00
IB HRM WAO/WIA uitkeringen -€319.000,00
IB HRM Ondernemingsraad Centraal €10.000,00
IB JZ Generiek -€48.473,00
IB Juridische Zaken €388.465,83
IB FAC Generiek product €30.036.280,84
IB F&H Huisvesting Stadskantoor -€7.185.069,26
IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor €1.652.867,00
IB F&H Energie Stadskantoor -€257.513,00
IB F&H Consumptieve diensten SK -€97.604,83
IB F&H Veiligheid en beveiliging SK -€629.937,75
IB F&H Schoonmaak en afval SK €85.791,00
IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €101.079,00
IB F&H Printen en kopiëren SK -€118.172,00
IB F&H Expeditie en logistiek SK -€5.000,00
IB F&H Overige dienstverlening SK €1.012.894,00
IB F&H Huisvesting decentraal €439.390,00
IB F&H Planmatig onderhoud MKL €549.050,00
IB F&H Energie decentrale huisvesting €213.000,00
IB F&H Voorzien in consumptieve diensten -€198.270,00
IB F&H Veiligheid en beveiliging €14.030,00
IB F&H Schoonmaak en afval €1.400,00
IB F&H Printen en kopiëren -€39.900,00
IB F&H Overige dienstverlening -€50,00
IB F&H Informatiemanagement en Innovatie -€92.600,00
IB F&H Wagenpark -€52.300,00
IB F&H VWS €841.127,00
IB F&H BGHU €290.039,00
IB F&H GGDrU €203.153,00
IB F&H UWV €138.425,00
IB F&H Victas €34.969,00
IB MCN Generiek product -€102.436,68
IB Comm. Bestuurscomm,persteam&griffieB1 €11.000,00
IB Comm Woordvoering/soc.media €32.500,00
IB Comm. Webcare (Basis 2C) €22.500,00
IB Comm Vakontwikkeling €45.000,00
IB Comm.Crisiscomm.coördinatie*(Basis5A) €28.000,00
IB Comm. Crisiscommunicatie OTO(Basis 5) €7.500,00
IB MCN Marketing €244.055,00
IB Comm. Huisstijl & Traffic (Basis 7) €60.000,00
IB COIN Generiek product -€126.687,00
IB COIN Strategische inkoop €40.000,00
Bedrijfsvoering COIN €126.122,47
IB PMB Parkeerproduct -€332.289,05
IB Onderzoek Basis €129.974,30

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Directie en Staf Algemeen

Directiesecretariaat

Communicatie

K.A.M. coördinator

Hoofd en Staf IMH

Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie

Verkoop

Ontwikkeling en relatiebeheer

Projecten

IMH Automatisering

Bedrijfsbureau

Kliko's uitzetten

Hoofd & Teamchef Transportdienst

Containertransport

Ondergronds Inzamelen

Kraanwagen

Glasinzameling

Calamiteiten

Klein Gevaarlijk Afval

Hoofd Inzamelen Teams

Inzamelen Teams

Containerdienst Inzamelen teams

Hoofd Gescheiden Inzamelen

Markten

Havens

Stadsingenieurs algemeen

SI Projectresultaten

Stadsingenieurs Afdelingshoofd

Stadsingenieurs Ondersteuning

Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving

Stadsingenieurs Infrastructuur

Stadsingenieurs Constructies en Bodem

Project Management SI

Stadsingenieurs Overplaatsbaar

Advies en Informatie

BORG algemeen (BORG algemeen)

CT Algemeen

CT Begraafplaatsen

Cultuurtechniek algemeen

Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen)

Team Bos en Bomen (Bos en Bomen)

Team Stedelijk W&R en Talon

Civiele Techniek algemeen

Team Werktuigbouw (Werktuigbouw)

Team Civiele Constructies

Team Installaties (Installaties)

Hoofd en Staf

Gebiedsmanagement Geb1 W/BS

Schoon Wijkteam West

Groen/Grijs Wijkteam West

Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV

Schoon Wijkteam Noordwest

Groen/Grijs Wijkteam Noordwest

Gebiedsmanagement Geb3 NO/O

Schoon Wijkteam Noordoost

Groen/Grijs Wijkteam Noordoost

Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW

Schoon Wijkteam Zuid

Groen/Grijs Wijkteam Zuid

Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM

Schoon Wijkteam LR

Groen/Grijs Wijkteam LR

Hoofd & Managementassistent

Facilitair Serviceteam Tractieweg

Wasplaats/FAZA  

Materieelbeheer Faza

Exploitatie Tractieweg 2

Exploitatie Leidsche Rijn

Exploitatie Vaartserijnstraat 1A

Exploitatie van Swindenstraat 225

SW Frictiekosten Stadstoezicht

VGB Algemeen

VGB Team Installaties

VGB Gebouwen

VGB TTO

VGB Staf

SB Overhead algemeen

Directiezaken overhead

IPM overhead

Communicatie overhead

KAM overhead

OR overhead

P&O overhead unit

P&O overhead overig

Planning & Control overhead

FAZA overhead ed

Materieelbeheer overhead

Fac. Serviceteam TW overhead

Exploitatie TW 2 overhead

Exploitatie LR overhead

Exploitatie Vaartserijnstr overhead

Exploitatie v Swindenstr overhead

Exploitatie Laan v Maarschw overhead

Overhead staf IMH

IMH Overh OVB

IMH Overh Proj

Overhead Transportdienst

Overhead Inzameldienst

Overhead ASS

Overhead Markten

Overhead Havens publiek

Overhead Havens commercieel

Overhead IMH overig

Overhead Afvalstoffenheffing

Overhead Bedrijfsafval

Overhead Havens

BORG A&I OVH

BORG CT alg OVH

BORG CTO alg OVH

BORG INFRA OVH

BORG OVH divers

BORG VGB OVH

SBH Reg Onderhoud

SBH VVI

SBH Rioolh

afd. hoofd W&S

geb. manager We/Bi

geb. manager NW/Ov

geb. manager Oo/NO

geb. manager Zu/ZW

geb. manager LR/VdM

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Zwembaden

VGE Welzijn en FB

VGE Staf

BV Inkoop OVH

BV Wasplaats OVH

SB Overh KVS

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

Zwembad Den Hommel

Zwembad De Kwakel

Zwembad Fletiomare

Zwembad Algemeen

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Welzijn

VGE algemeen welzijn/FB

VGE Facilitair

VGE Projectleider & Adviseurs

VGE Vastgoedloket

VGE Informatie & Proces

Bestuurs- en Concernstaf

BCS Concernmanagement IPM

Personeel Data Gedreven Sturing

BCS Concernmanagement Fin. en Control

BCS Concernmanagement HRM

BCS Concernmanagement Strategie

BCS-EIZ-personeel

BCS Bestuurs- en Concernond.

BCS Staf

BCS Staf Officemanagement

BCS Staf Voormalig Personeel

BCS Concernposten

BCS B&W

IB IV Management

IB IV Kernvoorzieningen

IB IV DVI

IB IV DVE

IB IV U-flex IPM

IB IV Postlogistiek centrum (team)

IB Automatisering Utrecht

IB AUTO Besturing & Control

IB AUTO Besturing & Controle Algemeen

IB AUTO Vernieuwing

IB AUTO Vernieuwing algemeen

IB AUTO Vernieuwing Projectmanagement

IB AUTO Solut.Center

IB AUTO SC supp.1e lijn

IB AUTO Support

IB AUTO U-Cloudmanagement

IB AUTO Solut coördinatie

IB AUTO Toolmanagament

IB AUTO Operation Center

IB AUTO U-Cloud Beheer

IB AUTO Applicatiebeheer

IB AUTO Infrastructuurbeheer

IB Financiën

IB Fin Betalen en Ontvangen

Financiële Servicedesk

IB Fin Financieel Specialisten

IBF Servicedesk

IB Fin Algemene Administratie

IB Fin Treasury

IB Fin Risicobeheer

IB Fin Uflex

IB HRM

IB HRM Frontoffice/Backoffice

IB HRM Advies

IB HRM Expertise

IB JZ Management

IB JZ Basis

IB JZ Advies

IB Facilitair en Huisvesting

IB F&H DV Servicemanagement

IB F&H Regie

IB F&H Hospitality

IB F&H Uitvoering

IB MCN MT & Overhead

IB Concern Inkoop