Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €100.241,70
Inkomensoverdracht GR €100.241,70

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : U10 Netwerkorganisatie/convenant Mobilit

Inkomensoverdracht GR

€100.241,70

Totaal

€100.241,70