Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : wijkverkeersplannen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €8.679.000,00
Duurzame goederen (stelpost) €3.632.000,00
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €5.000.000,00
Verrekening uren handmatig €47.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : wijkverkeersplannen

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : wijkverkeersplannen

Duurzame goederen (stelpost)

€3.632.000,00

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€5.000.000,00

Verrekening uren handmatig

€47.000,00

Totaal

€8.679.000,00