Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : OV trein

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €22.800,00
Verrekening uren handmatig €22.800,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : OV trein

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : OV trein

Verrekening uren handmatig

€22.800,00

Totaal

€22.800,00