Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering algemeen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €107.200,00
Ingeleend personeel (stelpost) €50.000,00
Verrekening uren handmatig €57.200,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering algemeen

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering algemeen

Ingeleend personeel (stelpost)

€50.000,00

Verrekening uren handmatig

€57.200,00

Totaal

€107.200,00