Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€3.734.052,45
Lasten voormalig personeel €112.853,00
Kostenverdeling lonen €2.920.028,87
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€189.300,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€1.970.606,00
Kostenverdeling over.kosten -€4.607.028,32

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Lasten voormalig personeel

€112.853,00

Kostenverdeling lonen

€2.920.028,87

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€189.300,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€1.970.606,00

Kostenverdeling over.kosten

-€4.607.028,32

Totaal

-€3.734.052,45