Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Correcties Overhead

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€601.436,76
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€2.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€599.436,76

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Correcties Overhead

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Correcties Overhead

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€2.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€599.436,76

Totaal

-€601.436,76