Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Overige kosten bereikbaarheid F960

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €253.265,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €248.568,00
Betaalde Subsidies (stelpost) €57.697,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€53.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Overige kosten bereikbaarheid F960

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Overige kosten bereikbaarheid F960

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€248.568,00

Betaalde Subsidies (stelpost)

€57.697,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€53.000,00

Totaal

€253.265,00