Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verk.verv.park.bel.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€115.781,84
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €36.000,00
Onderhoud €292.115,00
Verrekening uren handmatig -€55.040,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€388.856,84

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verk.verv.park.bel.

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verk.verv.park.bel.

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€36.000,00

Onderhoud

€292.115,00

Verrekening uren handmatig

-€55.040,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€388.856,84

Totaal

-€115.781,84