Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Functioneel onderhoud verkeersmodel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €33.300,00
Verrekening uren handmatig €33.300,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Functioneel onderhoud verkeersmodel

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Functioneel onderhoud verkeersmodel

Verrekening uren handmatig

€33.300,00

Totaal

€33.300,00