Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €79.270,00
Verrekening uren handmatig €79.270,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden)

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Leveringverkeersprognose(vnl tlv derden)

Verrekening uren handmatig

€79.270,00

Totaal

€79.270,00