Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kernteam, SRO, hinderplanning

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €51.800,00
Verrekening uren handmatig €51.800,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kernteam, SRO, hinderplanning

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kernteam, SRO, hinderplanning

Verrekening uren handmatig

€51.800,00

Totaal

€51.800,00