Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €55.600,00
Verrekening uren handmatig €55.600,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Adv., inform., etc. tijd.bereikbaarheid

Verrekening uren handmatig

€55.600,00

Totaal

€55.600,00