Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €317.048,53
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €311.272,53
Verrekening uren handmatig €5.776,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verkeer vervoer parkeerbeleid

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€311.272,53

Verrekening uren handmatig

€5.776,00

Totaal

€317.048,53