Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, verkeersveiligheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.400,00
Verrekening uren handmatig €3.400,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, verkeersveiligheid

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, verkeersveiligheid

Verrekening uren handmatig

€3.400,00

Totaal

€3.400,00