Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, parkeren

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €102.640,00
Ingeleend personeel (stelpost) €50.000,00
Verrekening uren handmatig €52.640,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, parkeren

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Advies en info, parkeren

Ingeleend personeel (stelpost)

€50.000,00

Verrekening uren handmatig

€52.640,00

Totaal

€102.640,00