Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Civ. 2.3. verb taxi

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €94.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €60.000,00
Verrekening uren handmatig €34.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Civ. 2.3. verb taxi

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Civ. 2.3. verb taxi

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€60.000,00

Verrekening uren handmatig

€34.000,00

Totaal

€94.000,00