Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €20.400,00
Verrekening uren handmatig €20.400,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering 6

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Wijkadvisering 6

Verrekening uren handmatig

€20.400,00

Totaal

€20.400,00