Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Knelp.auto op hoofdw

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €19.271.518,50
Uitbestede investeringen €6.089.300,00
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €2.909.700,00
Expl.boeking dotatie reserve €12.772.518,50
Verrekening uren handmatig -€2.500.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Knelp.auto op hoofdw

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Knelp.auto op hoofdw

Uitbestede investeringen

€6.089.300,00

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€2.909.700,00

Expl.boeking dotatie reserve

€12.772.518,50

Verrekening uren handmatig

-€2.500.000,00

Totaal

€19.271.518,50