Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €11.743.000,12
Uitbestede investeringen €5.665.100,00
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €2.427.900,00
Expl.boeking dotatie reserve €0,12
Expl.dotatie Vaste Activa reserve €3.650.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stim. gebruik fiets

Uitbestede investeringen

€5.665.100,00

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€2.427.900,00

Expl.boeking dotatie reserve

€0,12

Expl.dotatie Vaste Activa reserve

€3.650.000,00

Totaal

€11.743.000,12