Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Realiseren P+R-voorz

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.453.000,00
Expl.boeking dotatie reserve €1.453.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Realiseren P+R-voorz

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Realiseren P+R-voorz

Expl.boeking dotatie reserve

€1.453.000,00

Totaal

€1.453.000,00