Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens Publiek

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €864.960,72
Kostenverdeling lonen €617.411,56
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €182.158,00
Onderhoud €45.000,00
Kostenverdeling over.kosten €462,84
Doorbel Management & Staf €19.928,32

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens Publiek

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens Publiek

Kostenverdeling lonen

€617.411,56

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€182.158,00

Onderhoud

€45.000,00

Kostenverdeling over.kosten

€462,84

Doorbel Management & Staf

€19.928,32

Totaal

€864.960,72