Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €200.592,37
Watersysteem heffingen €1.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €24.166,00
Goederen algemene benodigdheden €4.105,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.035,00
Brandstoffen €3.104,00
Electra €10.200,00
Water €2.104,00
Onderhoud automatisering -€4.000,00
Schoonhouden €3.139,00
Overige communicatiekosten €12.348,00
Onderzoeks- en advieskosten €8.278,00
Huren roerende zaken €2.105,00
Kosten geldverkeer €2.000,00
Telefoon en internet €69,00
Overige diensten €14.676,00
Afschrijving activa module €105.874,00
Toegerekende rente activa module €4.500,00
Onderlinge verrekeningen Debet €4.889,37

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Watersysteem heffingen

€1.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€24.166,00

Goederen algemene benodigdheden

€4.105,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.035,00

Brandstoffen

€3.104,00

Electra

€10.200,00

Water

€2.104,00

Onderhoud automatisering

-€4.000,00

Schoonhouden

€3.139,00

Overige communicatiekosten

€12.348,00

Onderzoeks- en advieskosten

€8.278,00

Huren roerende zaken

€2.105,00

Kosten geldverkeer

€2.000,00

Telefoon en internet

€69,00

Overige diensten

€14.676,00

Afschrijving activa module

€105.874,00

Toegerekende rente activa module

€4.500,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€4.889,37

Totaal

€200.592,37