Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens commercieel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €32.502,96
Kostenverdeling lonen €30.386,20
Afschrijving activa module €110,00
Kostenverdeling over.kosten €1.173,12
Doorbel Management & Staf €833,64

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens commercieel

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Havens commercieel

Kostenverdeling lonen

€30.386,20

Afschrijving activa module

€110,00

Kostenverdeling over.kosten

€1.173,12

Doorbel Management & Staf

€833,64

Totaal

€32.502,96