Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Precario-/Toeristen-/Hondenbelastin

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.876,00
Betaalde Subsidies (stelpost) €924,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €952,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Precario-/Toeristen-/Hondenbelastin

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Precario-/Toeristen-/Hondenbelastin

Betaalde Subsidies (stelpost)

€924,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€952,00

Totaal

€1.876,00