Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP onvoorzien

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €159.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €159.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP onvoorzien

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP onvoorzien

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€159.000,00

Totaal

€159.000,00