Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€1.313.879,10
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€1.313.879,10

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€1.313.879,10

Totaal

-€1.313.879,10