Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.dekk.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.184.000,00
Expl.boeking dotatie reserve €3.184.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.dekk.

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.dekk.

Expl.boeking dotatie reserve

€3.184.000,00

Totaal

€3.184.000,00