Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€70.068,80
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€70.068,80

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€70.068,80

Totaal

-€70.068,80