Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.000.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €4.000.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€4.000.000,00

Totaal

€4.000.000,00