Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : S.v.Houtenstr.1 Leeu

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €304.626,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €820,00
Afvalverwerking €2.113,00
Onderhoud €4.706,00
Beveiliging en bewakingskosten €4.919,00
Onderhoud gronden en terreinen €5.739,00
Verzekeringen €5.764,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.068,00
OZB eigenaren €7.140,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €8.198,00
Specifieke verbruiksgoederen €29.268,00
Schoonhouden €31.727,00
Onderhoud gebouwen €46.574,00
Huren onroerende zaken €150.590,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : S.v.Houtenstr.1 Leeu

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : S.v.Houtenstr.1 Leeu

Betaalde Belastingen (stelpost)

€820,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Onderhoud

€4.706,00

Beveiliging en bewakingskosten

€4.919,00

Onderhoud gronden en terreinen

€5.739,00

Verzekeringen

€5.764,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.068,00

OZB eigenaren

€7.140,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€8.198,00

Specifieke verbruiksgoederen

€29.268,00

Schoonhouden

€31.727,00

Onderhoud gebouwen

€46.574,00

Huren onroerende zaken

€150.590,00

Totaal

€304.626,00