Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Koekoekstraat 1 Pino

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €25.696,00
Verzekeringen €219,00
Onderhoud €374,00
Beveiliging en bewakingskosten €390,00
OZB eigenaren €422,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €465,00
Onderhoud gronden en terreinen €521,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €566,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €650,00
Afvalverwerking €1.585,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.325,00
Schoonhouden €2.520,00
Onderhoud gebouwen €3.698,00
Huren onroerende zaken €11.961,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Koekoekstraat 1 Pino

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Koekoekstraat 1 Pino

Verzekeringen

€219,00

Onderhoud

€374,00

Beveiliging en bewakingskosten

€390,00

OZB eigenaren

€422,00

Betaalde Belastingen (stelpost)

€465,00

Onderhoud gronden en terreinen

€521,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€566,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€650,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.325,00

Schoonhouden

€2.520,00

Onderhoud gebouwen

€3.698,00

Huren onroerende zaken

€11.961,00

Totaal

€25.696,00