Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Tolerantie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €472.989,00
Vergoedingen derden €1.004,00
Overige communicatiekosten €7.028,00
Overige uitbestede werkzaamheden €40.474,00
Betaalde Subsidies €424.483,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Tolerantie

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Tolerantie

Vergoedingen derden

€1.004,00

Overige communicatiekosten

€7.028,00

Overige uitbestede werkzaamheden

€40.474,00

Betaalde Subsidies

€424.483,00

Totaal

€472.989,00