Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Hondsrug 17-19Musket

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €331.647,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €8.923,00
Afvalverwerking €2.113,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €891,00
Beveiliging en bewakingskosten €5.354,00
Huren onroerende zaken €163.909,00
OZB eigenaren €8.178,00
Onderhoud €5.122,00
Onderhoud gebouwen €50.694,00
Onderhoud gronden en terreinen €6.247,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.693,00
Schoonhouden €34.533,00
Specifieke verbruiksgoederen €31.857,00
Verzekeringen €6.133,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Hondsrug 17-19Musket

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Hondsrug 17-19Musket

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€8.923,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Betaalde Belastingen (stelpost)

€891,00

Beveiliging en bewakingskosten

€5.354,00

Huren onroerende zaken

€163.909,00

OZB eigenaren

€8.178,00

Onderhoud

€5.122,00

Onderhoud gebouwen

€50.694,00

Onderhoud gronden en terreinen

€6.247,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.693,00

Schoonhouden

€34.533,00

Specifieke verbruiksgoederen

€31.857,00

Verzekeringen

€6.133,00

Totaal

€331.647,00