Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kweektuinln 1-3 Tove

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €25.034,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €690,00
Afvalverwerking €1.585,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €485,00
Beveiliging en bewakingskosten €414,00
Huren onroerende zaken €12.685,00
OZB eigenaren €648,00
Onderhoud €396,00
Onderhoud gebouwen €1.347,00
Onderhoud gronden en terreinen €552,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €600,00
Schoonhouden €2.673,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.465,00
Verzekeringen €494,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kweektuinln 1-3 Tove

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kweektuinln 1-3 Tove

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€690,00

Afvalverwerking

€1.585,00

Betaalde Belastingen (stelpost)

€485,00

Beveiliging en bewakingskosten

€414,00

Huren onroerende zaken

€12.685,00

OZB eigenaren

€648,00

Onderhoud

€396,00

Onderhoud gebouwen

€1.347,00

Onderhoud gronden en terreinen

€552,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€600,00

Schoonhouden

€2.673,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.465,00

Verzekeringen

€494,00

Totaal

€25.034,00