Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltln 130 Peltplant

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €22.965,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €586,00
Afvalverwerking €2.113,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €479,00
Beveiliging en bewakingskosten €234,00
Huren onroerende zaken €10.764,00
OZB eigenaren €549,00
Onderhoud €336,00
Onderhoud gebouwen €3.329,00
Onderhoud gronden en terreinen €469,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €423,00
Schoonhouden €1.172,00
Specifieke verbruiksgoederen €2.092,00
Verzekeringen €419,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltln 130 Peltplant

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Peltln 130 Peltplant

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€586,00

Afvalverwerking

€2.113,00

Betaalde Belastingen (stelpost)

€479,00

Beveiliging en bewakingskosten

€234,00

Huren onroerende zaken

€10.764,00

OZB eigenaren

€549,00

Onderhoud

€336,00

Onderhoud gebouwen

€3.329,00

Onderhoud gronden en terreinen

€469,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€423,00

Schoonhouden

€1.172,00

Specifieke verbruiksgoederen

€2.092,00

Verzekeringen

€419,00

Totaal

€22.965,00