Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vernieuwend Welzijn

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€6.446.002,00
Betaalde Belastingen (stelpost) -€41.787,00
OZB eigenaren -€146.605,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) -€166.576,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€204.147,00
Specifieke verbruiksgoederen -€635.092,00
Onderhoud -€95.877,00
Onderhoud gronden en terreinen -€134.647,00
Onderhoud gebouwen -€963.804,00
Schoonhouden -€637.113,00
Afvalverwerking -€126.792,00
Beveiliging en bewakingskosten -€109.290,00
Huren onroerende zaken -€3.068.137,00
Verzekeringen -€116.135,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vernieuwend Welzijn

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vernieuwend Welzijn

Betaalde Belastingen (stelpost)

-€41.787,00

OZB eigenaren

-€146.605,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

-€166.576,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€204.147,00

Specifieke verbruiksgoederen

-€635.092,00

Onderhoud

-€95.877,00

Onderhoud gronden en terreinen

-€134.647,00

Onderhoud gebouwen

-€963.804,00

Schoonhouden

-€637.113,00

Afvalverwerking

-€126.792,00

Beveiliging en bewakingskosten

-€109.290,00

Huren onroerende zaken

-€3.068.137,00

Verzekeringen

-€116.135,00

Totaal

-€6.446.002,00