Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 131

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €217.478,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €693,00
OZB eigenaren €4.580,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €5.085,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €17.385,00
Specifieke verbruiksgoederen €24.208,00
Onderhoud €2.919,00
Onderhoud gronden en terreinen €5.085,00
Onderhoud gebouwen €31.181,00
Schoonhouden €23.394,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €5.085,00
Huren onroerende zaken €93.417,00
Verzekeringen €3.389,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 131

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Akkrummerrakln 131

Betaalde Belastingen (stelpost)

€693,00

OZB eigenaren

€4.580,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€5.085,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€17.385,00

Specifieke verbruiksgoederen

€24.208,00

Onderhoud

€2.919,00

Onderhoud gronden en terreinen

€5.085,00

Onderhoud gebouwen

€31.181,00

Schoonhouden

€23.394,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€5.085,00

Huren onroerende zaken

€93.417,00

Verzekeringen

€3.389,00

Totaal

€217.478,00