Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Cartesiusweg 11 Oase

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €271.711,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €795,00
OZB eigenaren €6.300,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €6.718,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.263,00
Specifieke verbruiksgoederen €31.980,00
Onderhoud €3.856,00
Onderhoud gronden en terreinen €6.718,00
Onderhoud gebouwen €41.191,00
Schoonhouden €30.905,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €6.718,00
Huren onroerende zaken €123.407,00
Verzekeringen €4.803,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Cartesiusweg 11 Oase

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Cartesiusweg 11 Oase

Betaalde Belastingen (stelpost)

€795,00

OZB eigenaren

€6.300,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€6.718,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.263,00

Specifieke verbruiksgoederen

€31.980,00

Onderhoud

€3.856,00

Onderhoud gronden en terreinen

€6.718,00

Onderhoud gebouwen

€41.191,00

Schoonhouden

€30.905,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€6.718,00

Huren onroerende zaken

€123.407,00

Verzekeringen

€4.803,00

Totaal

€271.711,00