Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Musicalln 104 Waterw

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €180.745,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €639,00
OZB eigenaren €3.725,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.375,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €8.904,00
Specifieke verbruiksgoederen €20.826,00
Onderhoud €2.511,00
Onderhoud gronden en terreinen €4.376,00
Onderhoud gebouwen €26.825,00
Schoonhouden €20.127,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €4.376,00
Huren onroerende zaken €80.369,00
Verzekeringen €2.635,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Musicalln 104 Waterw

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Musicalln 104 Waterw

Betaalde Belastingen (stelpost)

€639,00

OZB eigenaren

€3.725,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.375,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€8.904,00

Specifieke verbruiksgoederen

€20.826,00

Onderhoud

€2.511,00

Onderhoud gronden en terreinen

€4.376,00

Onderhoud gebouwen

€26.825,00

Schoonhouden

€20.127,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€4.376,00

Huren onroerende zaken

€80.369,00

Verzekeringen

€2.635,00

Totaal

€180.745,00