Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pauwoogvlinder 20

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €137.303,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €595,00
OZB eigenaren €2.786,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €3.172,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €12.114,00
Specifieke verbruiksgoederen €15.098,00
Onderhoud €1.820,00
Onderhoud gronden en terreinen €3.171,00
Onderhoud gebouwen €19.447,00
Schoonhouden €14.590,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €3.171,00
Huren onroerende zaken €58.261,00
Verzekeringen €2.021,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pauwoogvlinder 20

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Pauwoogvlinder 20

Betaalde Belastingen (stelpost)

€595,00

OZB eigenaren

€2.786,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€3.172,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€12.114,00

Specifieke verbruiksgoederen

€15.098,00

Onderhoud

€1.820,00

Onderhoud gronden en terreinen

€3.171,00

Onderhoud gebouwen

€19.447,00

Schoonhouden

€14.590,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€3.171,00

Huren onroerende zaken

€58.261,00

Verzekeringen

€2.021,00

Totaal

€137.303,00