Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Teunisbloemln 48 WW

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €201.875,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €666,00
OZB eigenaren €4.224,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €4.907,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €9.188,00
Specifieke verbruiksgoederen €23.362,00
Onderhoud €2.817,00
Onderhoud gronden en terreinen €4.908,00
Onderhoud gebouwen €30.092,00
Schoonhouden €22.577,00
Afvalverwerking €1.057,00
Beveiliging en bewakingskosten €4.908,00
Huren onroerende zaken €90.154,00
Verzekeringen €3.015,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Teunisbloemln 48 WW

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Teunisbloemln 48 WW

Betaalde Belastingen (stelpost)

€666,00

OZB eigenaren

€4.224,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€4.907,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€9.188,00

Specifieke verbruiksgoederen

€23.362,00

Onderhoud

€2.817,00

Onderhoud gronden en terreinen

€4.908,00

Onderhoud gebouwen

€30.092,00

Schoonhouden

€22.577,00

Afvalverwerking

€1.057,00

Beveiliging en bewakingskosten

€4.908,00

Huren onroerende zaken

€90.154,00

Verzekeringen

€3.015,00

Totaal

€201.875,00